⑬งานประกวดแกะสลักผักผลไม้ผสานงานใบตองและดอกไม้สด ครั้งที่ 19

โรงแรมแกรนด์เมอเคียว ฟอร์จูน กรุงเทพ ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพื่อเทิดพระเกียรติ 85 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้รางวัลชนะเลิศประเภทโรงแรมและบุคคลทั่วไป

2017 8 4 Thai Bangkok Fortune Hotel

  Vegetable Carving Flower&Banana leaf Decolation Contest

 Team  for 4   Display Gold Medal

タイで最大級のカービングコンテスト

 Fruit&vegetable Carving Competition

 Team for4 

Gold Medal受賞

 

 

⑫Foof&Hotelire Expo 14

2014 8 16

Freestyle Fruit&vegetable Carving Competition

 Team  2人   live 2 時間作成

 Silver Medal受賞

 

 

⑪Food&Hotelire Expo 14

 2014 8 15

Patayaで最大級のビックイベントです。

Freestyle Fruit&vegetable Carving Competition

Team  2 人 2 時間Display 

 Silver Medal 受賞

 

⑩ ThaiFEX Fruit Carving Contest

  2014  523

  個人戦  3 時間作成

  Silver Medal 受賞

⑨ThaiFEX 

Fruit Carving Contest

2014  522

タイカルチャー&カービングNatthanit Team代表団体戦 Display

Bronze Medal 受賞

⑧ 2013 5 22 

Thai Fex  Bangkok Thailand

 Fruit Carving Contest     

団体戦 Team   3人  3時間 Display

タイカルチャー&カービングNatthanit Team代表

 Bronze Medal 受賞

 

⑦   Flower Contest 7 Th Chonburi  Thailand

2013 1 21

Team  2人  live 2 時間

The Winner  優勝 受賞

 

⑥2012  8 9Thai Bangkok Fortune Hotel

  Vegetable Carving Flower&Banana leaf Decolation Contest

 Team  4人   Display

 Consolation Prize  受賞

⑤Thailand Ultimate Chef Challehge  Bangkok 

2012 5 23

Fruit Carving Contest

Team  3 人  Display

 The Winner Gold Medal受賞

 Pataya Hospitality  2012 8  26

 Fruit Carving Contest

Team for 2  Display 2 hous

 

④Pataya Hospitality  2012 8  26

 Fruit Carving Contest

Team  2 人  2 時間作成

Bronze Medal 受賞

 

③TICC Thailand International Culinaly Cup

2011 9 14

Fruit carving Contest 個人戦 3時間作成

Silver Medal 受賞

②Thai Fex-World of Food Asia 2011
2011 5 25

Fruit Carving Contest 個人戦 3時間作成

  The Winner Prize  優勝 

 

 

①The 18 International Exhibition Of Hotel Food&Drink Thailand

  2010 9 15 Fruit &vegetable contest

  団体戦 Malisa Team 代表 Team  3人

    Gold Medal 受賞