⑬งานประกวดแกะสลักผักผลไม้ผสานงานใบตองและดอกไม้สด ครั้งที่ 19

โรงแรมแกรนด์เมอเคียว ฟอร์จูน กรุงเทพ ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพื่อเทิดพระเกียรติ 85 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้รางวัลชนะเลิศประเภทโรงแรมและบุคคลทั่วไป

2017 8 4 Thai Bangkok Fortune Hotel

  Vegetable Carving Flower&Banana leaf Decolation Contest

 Team  for 4   Display Gold Medal

タイで最大級のカービングコンテスト

 Fruit&vegetable Carving Competition

 Team for4 

Gold Medal受賞

 

 

⑫Foof&Hotelire Expo 14

2014 8 16

タイで最大級のビックイベントです

Freestyle Fruit&vegetable Carving Competition

 Team for 2  In Time live 2 hous

 Silver Medal受賞

 

 

⑪Food&Hotelire Expo 14

2014 8 15

タイで最大級のビックイベントです

Freestyle Fruit&vegetable Carving Competition

 Team for 2  Display 

 Silver Medal受賞

 

⑩2014  523 ThaiFEX 

Fruit Carving Contest

個人戦 in times 3 hous

Silver Medal 受賞

⑨2014  522ThaiFEX 

Fruit Carving Contest

団体戦 Display

Bronze Medal 受賞

⑧ 2013 5 22 

Thai Fex  Bangkok Thailand

 Fruit Carving Contest     

団体戦 Team for  3  Display

タイカルチャー&カービングNatthanit Team代表

 Bronze Medal 受賞

 

⑦2013 1 21

2013  7 Th  Flower Contest Chonburi  Thailand

Team for 2  in time 2 hous

The Winner  優勝 受賞

 

⑥2012  8 9Thai Bangkok Fortune Hotel

  Vegetable Carving Flower&Banana leaf Decolation Contest

 Team  for 4   Display

 Consolation Prize  を受賞

⑤Thailand Ultimate Chef Challehge  Bangkok 

2012 5 23

Fruit Carving Contest

Team for 3    Display

 The Winner Gold Medal受賞

 Pataya Hospitality  2012 8  26

 Fruit Carving Contest

Team for 2  Display 2 hous

 

④Pataya Hospitality  2012 8  26

 Fruit Carving Contest

Team for 2  in time 2 hous

Bronze Medal

 

③TICC Thailand International Culinaly Cup

2011 9 14

Fruit carving Contest Individal

  in time 3 hous

Silver Medal 受賞

②Thai Fex-World of Food Asia 2011
2011 5 25

Fruit Carving Contest

in time  3 hous

  The Winner Prize

  優勝

 

①The 18 International Exhibition Of Hotel Food&Drink Thailand

  2010 9 15 Fruit &vegetable contest

  団体戦 Malisa Team 代表 Team  for3

    Gold Medal 受賞